Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Xuân Hương

Lạng Giang, Bắc Giang
3881545
c2xuanhuonglg.bacgiang@moet.edu.vn